LEGALITZACIONS I LLICÈNCIES D'ACTIVITAT

 

A Nayach despatx d'arquitectura realitzem la tramitació necessària  per a la sol·licitud de legalització de tot tipus edificis (tant en sòl urbà com en rústic),  al igual que legalitzem tot tipus d’activitats, tant comercials com industrials.

 

Inclou els següents treballs:  


Legalitzacions d'edificis existents 

Llicències ambientals i Memòries d'activitat 

Cèdules d'Habitabilitat

Certificat d'Eficiència Energètica

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)