ESTUDIS, VALORACIONS, INFORMES, PERITATGES I ALTRES TRAMITACIONS

 

ANayach despatx d'arquitecturaoferim tot tipus de serveis tècnics i jurídics, tant a particulars com a empreses del sector:

 

Plans de Seguretat i Salut i tramitació al Departament de Treball

Estudis de Seguretat i Salut i Coordinació en l’obra.

Tests Aluminós

Projectes d’enderroc

Estudis topogràfics

Estudis de viabilitat

Valoracions de immobles rústics i urbans

Certificats i informes tècnics

Dictàmens pericials