NOTÍCIES

CERTIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. El 13 d’abril de 2013 s'ha publicat al BOE el R.D. 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.
El Reial Decret fixa l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual serà obligatori disposar del certificat energètic.

 3a. TROBADA DE LA XARXA DE CONSTRUCCIÓ AMB PALLA A LLEIDA

 

La experiencia del “Taller de Palla” data del 2004, año en que se comenzó a impartir cursos.

El objetivo de la III encuentro en Les Obagues (Lleida), es enseñar los conocimientos necesarios para ejecutar correctamente construcciones con balas de paja y mostrar diferentes sistemas constructivos. Además se impartirán los conocimientos básicos de los revestimientos con tierra arcillosa.

 MUSEU DE LA FAUNA AUTÒCTONA, BOSSÒST.

 

El diari anuncia que ja queda menys per a que es posi en funcionament el Museu de la Fauna Autòctona de Bossòst, del qual, el nostre despatx realitzà el Projecte Bàsic i Executiu de condiconament de l'antic edifici de la Caserna de la Guardia Civil i el corresponent disseny d'interiors per a acollir el nou ús de museu.

  EL NOU DECRET D'HABITABILITAT.

 

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 30 d'octubre el nou Decret que regularà les Condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Està previst que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació.

 

 PLENSA, PREMI NACIONAL DE LES ARTS PLÀSTIQUES

 

Jaume Plensa (Barcelona, 1955), ha rebut el Premi Nacional de les Arts Plàstiques. Nayach Despatx d'Arquitectura vol felicitar a l'escultor per a fer fonamental la presencia de l'artista en l'espai públic acompanyant la tasca de l'arquitecte.

EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES AL CARRER SOTSTINENT NAVARRO.

 

ATICS es l'empresa encarregada de la búsqueda de restes arqueològiques de la part exterior de la recentment descoberta muralla romana situada al carrer Sotstinent Navarro de Barcelona.